Omvårdnadsstipendium i samarbete med SFSD

I syfte att stimulera till nya innovativa interventioner inom fotvård riktade till personer med diabetes.

Läs mer (PDF)