Diabetic

Nu finns äntligen en produkt för diabetikerna, den grupp som har mest och svårast problem med torr hud, förhårdnader, liktornar och hälsprickor på fötterna, som är speciellt utvecklad för deras behov.

Footmender All in One Diabetic

Beställ här

Nu finns äntligen en produkt för diabetikerna, den grupp som har mest och svårast problem med torr hud, förhårdnader, liktornar och hälsprickor på fötterna, som är speciellt utvecklad för deras behov.

Footmender All in One Diabetic

Beställ här

4 Användningsområden
8 Verksamma ämnen
8 Olika funktioner

Footmender® All in One Diabetic ersätter funktionsmässigt olika sorters krämer såväl som fotbad, fotfil & fotsockor. Behandla torra fötter, förhårdnader, liktornar & hälsprickor med en och samma produkt.

I en nyligen genomförd konsumentundersökning bland diabetiker, gjord av Novus, framkom det att problem med torr hud, förhårdnader, liktornar och hälsprickor på fötterna är mycket vanligt. Så många som sju av tio har dessa problem och bland kvinnorna var problemen ännu vanligare där åtta av tio uppgav att de har besvär.

Oftast har man flera olika problem, torr hud, förhårdnader, liktornar och hälsprickor, och använder sig av flera olika metoder, fotbad, fotfil, fotsocka och flera olika slags krämer, för att bli kvitt besvären. Man behandlar sig regelbundet men trots det är bara en av fyra helt nöjd med sin behandling och ser en önskad effekt.

Bara en av tio diabetiker upplever att det finns en produkt på marknaden som är speciellt anpassad för dem och deras behov!

Med Footmender All in One Diabetic får diabetikerna en produkt som är speciellt utvecklad för deras behov och gör att det blir enkelt att få fina fötter.

Footmender® All in One Diabetic ersätter funktionsmässigt olika sorters krämer såväl som fotbad, fotfil & fotsockor. Behandla torra fötter, förhårdnader, liktornar & hälsprickor med en och samma produkt.

Footmender Diabetic behandlar fyra fotvårdsproblem

Nu finns patenterade Footmender Diabetic som är utvecklad för behandling av alla fotvårdsområdena, torr hud på fötterna, förhårdnader, liktorn (liktå), liktornar och hälsprickor (spruckna hälar) i en och samma produkt, detta eftersom man oftast har alla eller flera av problemen samtidigt. Det innebär att man inte behöver köpa olika produkter får de olika användningsområdena, vilket tidigare har varit fallet.

Footmender Diabetic har åtta aktiva ingredienser

Footmender Diabetic, med sina åtta aktiva ingredienser har också flera olika funktioner förutom den mjukgörande funktionen som man oftast kanske tänker på.

Footmende Diabetic har åtta olika delfunktioner

  • Antimikrobiell effekt som förhindrar återväxt av mikroorganismer i minst 12 timmar
  • En exfolierande funktion. Se nedan
  • Footmender Diabetic binder och bevarar fukt i huden
  • Mjukgör huden
  • Minskar hudens känslighet och bromsar vattenavgivningen
  • Stabiliserar hudcellernas omsättning
  • Inverkar gynnsamt på läkning av hudsprickor
  • Stärker hudens barriärfunktion

Footmender Diabetic har därmed trippelverkande effekt

Antimikrobiell. Footmender Diabetic har långvarig antimikrobiell effekt vilket innebär att mängden bakterier och mikroorganismer minskar där den används. Studier har visat att effekten sätter in omedelbart vid insmörjning och förhindrar återväxt av mikroorganismer i minst 12 timmar. Genom att minska den bakteriella belastningen och optimera förhållandena på huden hjälper Footmender Diabetic huden på fötterna att återgå till sitt naturliga och ursprungliga skick.

Exfolierare. Footmender Diabetic har förmågan att avlägsna döda hudceller och på fackspråk kallas denna funktion för att exfoliera. Footmender Diabetic penetrerar det översta hudlagret, där den försvagar de bindande egenskaperna hos lipiderna som är den limliknande substans som håller fast hudcellerna vid ytan. Detta innebär att de döda hudcellerna avlägsnas vilket ger utrymme för nya celler att växa fram. Huden under har ett fräschare och hälsosammare utseende med mer färg och lyster.

Facilitator. Footmender Diabetic understödjer läkningen genom att stabilisera hudcellernas omsättning, vilket gör att huden snabbare återfår sin naturligt skyddande funktion. Footmender Diabetic binder och bevarar fukt inte bara i de yttre hudlagren utan även på djupet. Footmender Diabetic fungerar således även som mjukgörare och fuktighetsbevarare och ger huden på fötterna sin naturliga spänst tillbaka.

Footmender Diabetic ersätter därmed fotbad, fotfil, fotsockor och rad olika krämer, vilket innebär att man nu inte behöver köpa ett flertal olika typer av produkter för att behandla sina torra fötter, förhårdnader, liktorn, liktornar och hälsprickor.

Unik förpackning ger enkel och noggrann dosering samt mindre kladd

Footmender Diabetics förpackning är en patenterad airless-pump. Det är en modern teknologi för att på bästa sätt skydda innovativa och avancerade beredningar. Ingen luft eller främmande ämnen kan komma i kontakt med innehållet i förpackningen när den används, vilket betyder att inget konserveringsmedel behöver tillsättas.

Förpackningen ger möjlighet till enkel och noggrann dosering, att allt innehåll kan pumpas ut och användas samt mindre kladd.

Footmender Diabetic har en enkel dosering, en gång per dag.

Footmender All in One Diabetic är en Medicinteknisk Produkt Klass IIa

Footmender Diabetic är den enda produkten i sitt slag som är godkänd som Medicinteknisk Produkt Klass IIa (enligt det Europeiska Medicintekniska direktivet 93/42/EEC) för behandling av torra fötter, förhårdnader, liktorn, liktornar och hälsprickor hos diabetiker. Den medicinsktekniska klassificeringen innebär bland annat att effekten är väldokumenterad/bevisad och att produktionen sker under noggranna och kontrollerade former enligt ett omfattande regelverk.

Tack vare sin klassificering som Medicinteknisk Produkt klass IIa får Footmender Diabetic användas på skadad hud.

Vi arbetar även enligt ISO Standarden 13485 och tillämpar principerna i ISO Standarden 14971 vid Risk Management.

Patenterad

Footmender Diabetic är en helt unik produkt med unika egenskaper. Därför har ett Europeiskt patent erhållits (EP2522342) hos EPC (European Patent Convention), detta ger möjlighet till patent i 40 länder inom Europa. Vidare har också en internationell patent erhållits, PCT (Patent Coorporation Treaty), vilket ger möjligheten till patentskydd i ytterligare 106 länder runt om i världen däribland USA, Japan och Australien.