Nu finns äntligen en produkt, speciellt utvecklad
och för dig med diabetes. Behandla dina
torra fötter, förhårdnader och
hälsprickor med en och
samma produkt!

BESTÄLL NU

Nu finns äntligen en produkt, speciellt
utvecklad för dig med diabetes.
Behandla dina torra fötter,
förhårdnader och hälsprickor
med en och samma produkt!

BESTÄLL NU

Diabetesfötter

Personer med diabetes kan drabbas av nedsatt känsel i fötterna och en försämrad blodcirkulationen. Det är viktigt att veta om man har nedsatt känsel och cirkulationsproblem eftersom man då löper större risk för fotsår. Gör det därför till en vana att ta hand om dina fötter och kontrollera dem varje dag. Var uppmärksam på rodnader, torr hud, förhårdnader, sprickor, svullnader och nagelförändringar. Be också din läkare kontrollera din fotstatus vid nästa besök om du känner dig osäker.
Det finns två olika komplikationer som kan drabba dig med diabetes, angiopati och neuropati.

Angiopati

Vid angiopati uppstår skador på kärlen på grund av högt blodsocker vilket kan leda till att väggarna i kapillärerna skadas. Om höga halter av kolesterolet LDL finns i blodet kan kärlväggarna täppas till och det kan öka risken för besvär. Är blodcirkulationen dålig och sår uppstår blir det svårare för kroppen att läka såret vilket kan leda till att du får besvär med återkommande, och svårläkta, sår. Undersök därför dina fötter dagligen så du upptäcker eventuella problem i tid.

Neuropati

Neuropati är vanligast vid typ 2-diabetes och är en följdsjukdom vid diabetes. Det betyder att de perifera nerverna tagit skada. Högt blodsocker är den största riskfaktorn och höga blodsockervärden under många år ökar i hög grad risken för neuropati.  Neuropati kan påverka alla nerver i hela kroppen men då nerverna till fötterna är väldigt långa påverkas fötterna oftast först. Precis som i fallet med angiopati är en regelbunden koll av dina fötter ett bra sätt att både upptäcka och i god tid behandla eventuella problem som kan uppstå vid neuropati.

Diabetes

Diabetes är en av Sveriges största folksjukdomar. Totalt har 4-8% av den vuxna befolkningen diabetes och det kostar samhället uppskattningsvis över 20 miljarder kronor per år. Det är följdsjukdomarna som kostar mest och där är fotvården en del. I aktuella riktlinjer för diabetesvården har särskilt poängterats vikten av förebyggande fotvård och genom undersökningar vet vi att 7 av 10 personer4 med diabetes har fotproblem. Ta hand om dina fötter!
Tillsammans gör vi skillnad!

Novus användarundersökning 234 diabetiker, mars 2017